Vill du utvecklas i din yrkesroll? Skaffa en mentor!

Jag läste nyligen artikeln “10 tips – så skaffar du en värdefull mentor”av Almi som fångade mitt intresse. Artikeln handlade om värdet av att ha en mentor, samt hur du hittar rätt mentor för dig.

En stor del av DD Springs koncept innebär just att juniora projektledare får möjlighet till mentorskap av en senior projektledare från Donald Davies & Partners. Själv har jag äran att kunna luta mig mot två fantastiska mentorer! Mikael Ölund, projektledare och partner Donald Davies & Partners, hade jag som mentor vid ett GDPR-projekt hos Barncancerfonden, och vi håller fortfarande kontakten. Vid mitt nuvarande projekt hos Sandvik Coromant har jag haft turen att få Patrick Hillberg, projektledare och partner Donald Davies & Partners, som mentor. I framtiden vet jag att jag kommer vända mig till båda två för värdefulla tips och råd.

Artikeln av Almi kommer med flera bra förslag för hur du hittar rätt mentor just för dig. Exempelvis så innebär ett tips att du inledningsvis ska skriva ner vilka egenskaper som du söker efter hos en mentor för att säkerställa att du börjar sökandet i rätt ände.

En punkt som jag dock ställer mig frågande till som artikeln tar upp är “att du aldrig ska söka en mentor i samma bransch som dig själv”. Baserat på min egen erfarenhet så har det varit en stor fördel och hjälp för mig att ha mentorer inom samma bransch.

Oftast behöver du endast vägledning och någon som guidar dig i rätt riktning, vilket innebär att diskussioner på detaljnivå sällan uppkommer. Jag tycker att det snarare är värdefullt att ha en mentor som verkar inom samma bransch, då kan personen relatera till de olika utmaningarna som man har och ge extra vassa tips och råd!

Läs även:
Artikeln kan du läsa här hos Shortcut
Läs om Mikael Ölund och hans roll som mentor
Mer om GDPR-projektet för Barncancerfonden

Hälsningar,
Emma Wilde
Projektledningskonsult
DD Spring