Välkommen Christofer Hallberg – ny på DD Spring!

Christofer Hallberg är nyanställd DD Springare! Han har en examen från KTH och är civilingenjör inom kemiteknik och management. Senast kommer han från en tjänst som projektledare inom New Product Development på Tikkurila Sverige AB.

Christofers första uppdrag hos oss blir som delprojektledare där han bland annat kommer att ansvara för projektledning, stöttning och framtagning av kravspecifikation och utvärderingsmodell. Christofer kommer bli ett härligt tillskott till vårt team!