Utmanande uppdrag

Utmanande uppdrag

Hos oss arbetar du som projektresurs, samtidigt som du coachas och utbildas, och blir riktigt vass i tre roller; projektledare, konsult och egenföretagare. Som projektresurs jobbar du ute på uppdrag med spännande företag och organisationer, inom exempelvis bank/finans, industri, transport och offentlig sektor.

Förändringskoordinator inom IT

För många av våra kunder inom IT-sektorn fyller vi roller som bland annat Förändringskoordinator. I en sådan roll jobbar konsulten med fokus på företagets IT-leveranser. Ofta drivs flera förändringsprogram, i större projekt och i delprojekt, parallellt. Målsättningen är att skapa effektiviseringar och förbättringar i interna processer inom olika områden – ofta inom driftsprocesser.

Så jobbar våra konsulter

Våra konsulter jobbar nära företagets förändringsledare med styrning och koordinering av olika typer av förändringar. Konsulterna har ansvar för att säkerställa att processer och överenskomna planer gällande förändringsarbete efterföljs. I övrigt är vanligt förekommande uppgifter:

● Granskning av ändringsunderlag och beredningar
● Administrering av olika supportsystem eller liknande system
● Ansvar för ett delområde och ledning av en mindre grupp

När vi tillsätter dessa typer av roller hos beställare väljer vi ut konsulter som har erfarenhet av förändringsledning i leverans av IT-tjänster, samt processarbete. Rollen som förändringskoordinator kräver ett stort intresse för IT och teknik, och förmågan att kunna arbeta självständigt. Vi väljer noggrant ut konsulter som har kunskap och erfarenhet som matchar uppdrag, roll och beställarens önskemål.