Stärk din position som projektledare – investera i professionella certifieringarDet finns idag många duktiga projektledare med lång erfarenhet av professionell projektledning. För den unga projektledaren med kortare erfarenhet och med projektledningskunskaper anskaffade från till exempel högskola är inledande certifieringar ett bra sätt för att stärka sin yrkesprofil och för att få en konkurrensfördel. Oavsett om du har lång eller kortare erfarenhet stärker certifieringar både projektledarens trovärdighet och kompetens.

Projektledningscertifieringar – vilka ska man satsa på?

Idag finns en uppsjö av olika certifieringar inom projektledning. Några av de mest erkända och etablerade certifieringarna är Prince2, IPMA, PMI och IAPM. PMI och IPMA utfärdar certifieringar som kanske lämpar sig bäst för projektledare som vill göra en långsiktig satsning på yrket då både PMI och IPMA erbjuder en karriärväg i form av en certifieringsstege som baseras på erfarenhet och projektens komplexitet. PMI och IPMA erbjuder dessutom certifieringar inom Agil projektledning.

Andra faktorer att ta hänsyn till vid valet av certifiering är vilket företag som man arbetar för alternativt har som mål att arbeta för samt vilket land/vilka länder företaget är verksamt inom. Företag har olika preferenser för vilka certifieringar som man bör ta och beror ofta på vart i världen företaget är verksamt,till exempel så är PMI populär i USA, Prince2 är populärt i England, och IPMA i Europa.

PMI och IPMA erbjuder unga projektledare inledande certifieringar. D-nivån inom IPMA har projektkunskap som krav men inget erfarenhetskrav, CAPM kräver både projektkunskaper samt erfarenhet i timmar.

Vill du veta mer om PMI- och IPMA-certifieringar?

Mer om PMI-certifiering
Mer om IPMA-certifiering

Därför gynnas projektledaren av att ta certifieringar

Den erfarenhet som en projektledare samlar på sig med åren kan utnyttjas för att skaffa sig en konkurrensfördel genom att ta professionella certifieringar inom projektledning. Detta kan bidra till att man blir tilldelad projekt av högre komplexitet eller får en roll med större ansvar då certifiering är en garant på kompetens. Vidare är det ett sätt för den unga projektledaren med kortare erfarenhet att skaffa sig högre trovärdighet och på så sätt erhålla ett projekt av högre komplexitet och anskaffning av den värdefulla erfarenhet som medföljer uppdraget.

En annan fördel, vilket är en förutsättning för att klara av certifieringen, är att man vid en certifieringsprocess måste repetera grunderna inom projektledning och även läsa in nytt material kring projektledning. Detta hjälper dig att hålla dina projektledningskunskaper uppdaterade samtidigt som du lär dig nya saker.

“Se till att skaffa en certifiering inom projektledning, det är en investering som kommer att ge dig personlig vinst och hjälpa dig att uppnå dina karriärsmål.”


Hälsningar
,
Christofer Hallberg,
Projektledningskonsult,
DD Spring