Så uppnår du dina drömmar och mål!

Jag har alltid fått höra att man kan bli vad man vill och uppnå sina drömmar, vilka de än kan vara. Men hur når man sina drömmar och mål i livet? De allra flesta av oss har nog en idé av vilka drömmar och mål som finns, men hur ska man göra verklighet av sina mål och inte bara fortsätta låta dem vara just drömmar?

Det finns en bok som för alltid kommer att ha förändrat min approach för hur jag når mina drömmar och mål i livet och det är boken “ Ett starkt personligt varumärke” av Pia Lanneberg. Hennes bok bjuder på många praktiska övningar och det är särskilt en av dessa som jag vill dela med mig av, här utifrån min egen tolkning.  

Det finns två olika typer av mål som kommer beskrivas i övningen, resultatmål och aktivitetsmål.

Resultatmål
Resultatmål är mål som är beroende av fler faktorer än din egen prestation. Ett exempel på ett resultatmål skulle kunna vara till exempel “Jag vill öka företagets vinst med 15%”.

Aktivitetsmål
Dessa mål är lättare att kontrollera och bygger på din egen prestation. Ett exempel skulle kunna vara: “Jag vill hålla och driva fler möten”, eller “Jag vill lära mig spanska”.

Praktisk övning så uppnår du dina mål

1. Ta fram ett papper och rita en stor cirkel i mitten där du skriver ditt eget namn.
2. Rita streck från cirkeln och formulera dina olika mål. Du kan förslagsvis skriva professionella mål åt höger sida kring cirkeln och privata mål åt vänster.
3. Inget mål är för stort, tänk på dina innersta mål och drömmar! Våga!
4. Välj ut de 3-5 viktigaste målen och bryt ner dem till konkreta mål/aktivitetsmål som är tydliga, har en deadline, som är handlingskraftiga och som för dig närmare ditt mål.
5. Följ upp dina mål kontinuerligt och stäm av så att du aktivt jobbat mot dem. Om du skriver ner dina mål och har en plan på vad som krävs för att nå målet är det större chans att du når dina mål!

“My interest is in the future, because I’m going to spend the rest of my life there”- Mark Twain.

Källa: Pia Lanneberg, Ett starkt personligt varumärke (2015)

Hälsningar,
Elvira Strömberg
Marknadsansvarig
DD Spring