Så maximerar du ditt mentorskap

 

Vill du ta nya steg i karriären? Forskning visar att personer med mentorer presterar bättre och avancerar snabbare i arbetslivet än personer utan mentorer. Mentorskapet är en inspirerande och utvecklande erfarenhet för både mentor och adept. Ett mentorskap innebär kortfattat att en mer erfaren person fungerar som en handledare åt någon som exempelvis står inför en ny yrkesroll.

Andra fördelar med mentorskap är att du som adept utökar ditt nätverk och får feedback och bollning för att du ska stärkas i din yrkesroll, ofta under längre perioder vilket öppnar för ett bra utbyte mellan dig och din mentor.

Så maximerar du ditt mentorskap:

1. Tydliggör dina förväntningar och mål

I samband med att du inleder ditt mentorskap är det viktigt att du tydliggör dina förväntningar och mål med din roll som adept gentemot din mentor.

2. Bra personkemi är en förutsättning

För att förstå varandra är det viktigt att det redan innan mentorskapet inleds finns bra personkemi mellan dig och din mentor. Detta är en förutsättning för att utbytet mellan adept och mentor ska bli så givande som möjligt.

3. Visa engagemang

Under mentorskapet bör du visa stort engagemang både gällande hur mycket tid du lägger ner på arbetet och att du visar att du vill lära dig saker. Kom ihåg att ta vara på mentorskapet och tänk på att syftet är att söka kunskap och erfarenhet.

Vill du veta mer om hur det är att ha en mentor?

Läs inlägget av Emma Wilde, projektledningskonsult hos oss på DD Spring.

Källa: How to Build a Great Relationship with a Mentor, Mark Horoszowski