Aktuellt

Snabbriskanalysen – ett värdefullt verktyg

Välkommen Kian Aghaei – ny projektledningskonsult hos oss!

Så maximerar du ditt mentorskap

 

Vill du ta nya steg i karriären? Forskning visar att personer med mentorer presterar bättre och avancerar snabbare i arbetslivet än personer utan mentorer. Mentorskapet är en inspirerande och utvecklande erfarenhet för både mentor och adept. Ett mentorskap innebär kortfattat att en mer erfaren person fungerar som en handledare åt någon som exempelvis står inför en ny yrkesroll.

Andra fördelar med mentorskap är att du som adept utökar ditt nätverk och får feedback och bollning för att du ska stärkas i din yrkesroll, ofta under längre perioder vilket öppnar för ett bra utbyte mellan dig och din mentor.

Så maximerar du ditt mentorskap:

1. Tydliggör dina förväntningar och mål

I samband med att du inleder ditt mentorskap är det viktigt att du tydliggör dina förväntningar och mål med din roll som adept gentemot din mentor.

2. Bra personkemi är en förutsättning

För att förstå varandra är det viktigt att det redan innan mentorskapet inleds finns bra personkemi mellan dig och din mentor. Detta är en förutsättning för att utbytet mellan adept och mentor ska bli så givande som möjligt.

3. Visa engagemang

Under mentorskapet bör du visa stort engagemang både gällande hur mycket tid du lägger ner på arbetet och att du visar att du vill lära dig saker. Kom ihåg att ta vara på mentorskapet och tänk på att syftet är att söka kunskap och erfarenhet.

Vill du veta mer om hur det är att ha en mentor?

Läs inlägget av Emma Wilde, projektledningskonsult hos oss på DD Spring.

Källa: How to Build a Great Relationship with a Mentor, Mark Horoszowski

Gemensam syn på målbild – viktigt vid starten av ett nytt projekt

Äntligen är det dags att starta upp efter julledighet och sikta mot nya mål och projekt 2020. Står du inför nya utmaningar eller ska du starta ett nytt uppdrag?

“Vid uppstarten av ett nytt uppdrag är det viktigt att lära känna teamet, beställare och andra nyckelspelare som projektet påverkar och vice versa. Boka in möten med nyckelspelare och diskutera målbilden för projektet. Vilket värde förväntar du dig att projektet levererar? Den fördefinierade målbilden för projektet kan mycket väl behöva skrivas om efter möten med nyckelspelare så att leveransen ligger i linje med vad projektet förväntas leverera till verksamheten. “

Lycka till!

Hälsningar,
Christofer Hallberg
Projektledningskonsult
DD Spring

Läs även:
Att nätverka som konsult
Stärk din position som projektledare – investera i professionella certifieringar

Distrahera dig från distraktion och minska stressen

När det är många tankar i huvudet samtidigt och många olika typer av arbetsuppgifter delar dagens “prio ett”, är det inte helt enkelt att vara effektiv och göra ett bra jobb. Att avbryta det man gör för att påbörja nya uppgifter resulterar ofta i försämrat fokus och en ökad stressnivå. Kanske blir ingen uppgift helt klar eftersom du hoppar mellan flera olika hela tiden?

Det tar tid att komma in i ett bra flow där du är effektiv och fokuserad, en nyckel till hur du uppnår ett bra flow är monotasking, motsatsen till multitasking. Monotasking innebär att du fokuserar på en uppgift i taget och att du låter dig försjunka i den utan distraktioner från telefonsamtal, mail eller annat som stör ditt fokus.

Fullt fokus, eller “deep work” kan definieras som “förmågan att fokusera utan distraktion på en kognitivt krävande uppgift.”

“It allows you to quickly master complicated information and produce better results in less time”- Cal Newport, Georgetown professor

Läs mer om ämnet i artikeln “How to Overcome Your (Checks Email) Distraction Habit” av Maura Thomas.

Nu när året börjar närma sig sitt slut är det många arbetsuppgifter och projekt som ska färdigställas, avslutas eller sättas på paus. Därför kan det verkligen komma till pass att skapa mer fokus och mindre stress – låt dig distraheras från distraktionen!


Hälsningar,
Elvira Strömberg
Marknadsansvarig
DD Spring

Källa: How to Overcome Your (Checks Email) Distraction Habit, Maura Thomas

Vi söker juniora projektledare