Aktuellt

Hur är en bra projektledare?


Är du eller vill du bli projektledare? Då kanske du är nyfiken på vilka egenskaper som en riktigt bra projektledare har.  Vi har sammanfattat de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha enligt årets finalister till Donald Davies Stipendium. Stipendiet är instiftat av vårt moderbolag Donald Davies & Partners.

Donald Davies Stipendium tilldelas en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. Bland ett 40-tal nominerade föll juryns val av finalister för Donald Davies Stipendium 2020 på Åsa, Silvana och Johnny – tre skickliga projektledare som alla projektleder omfattande komplexa projekt. Möt årets finalisterna här. På frågan “Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt dig?” gav våra finalister tänkvärda svar, som vi sammanfattar här.

Skapa struktur och planera klokt

Grunden i projektledning handlar om god planering och att strukturera upp arbetet. Att behärska projektverktygslådan, med dess olika metoder, samt att fånga upp problem och att vara resultatorienterad, är viktigt.

Ge teamet förtroende och stöd

Förmågan att se varje medarbetare, att ha tillit till sitt team och att se till så de får det stöd de behöver är avgörande. Som projektledare ska du se till så att alla medarbetare och intressenter får chansen att bidra till framgång!

Kommunicera med blicken på målet

Vi har hört det förut: En tydlig och transparent kommunikation är nyckeln till en effektiv projektledning. Sätt bra ramar, hålla blicken på målet – och kommunicera!

Här är årets finalister till Donald Davies Stipendium:

Åsa Ander, Organisationsutvecklare/Projektledare, Svenska Röda Korset
Silvana Balcanovic, Projektledare, CGI
Johnny Eliasson, Complex Venture Owner, Tele2 AB/Curamando AB

Läs mer om finalisterna och deras projekt

 

Vinnare av Donald Davies Stipendium blev Johnny Eliasson!

Utifrån ett 40-tal nominerade valde juryn under våren ut tre finalister till stipendiet, i fredags utsågs vinnaren Johnny Eliasson som arbetat inom följande program: Programmet ’Storm the Gates’ hade som mål att, trots regulatoriska begränsningar och andra utmaningar, skapa och lansera ett helt nytt mobilvarumärke till den svenska marknaden – redan den första dagen efter fusionen mellan Tele2 och Com Hem. I tillägg skulle tre affärskritiska kundförmåner erbjudas. Johnny drev programmets största ström, och lyckades med sitt driv och sin förmåga att inspirera, att skapa en stark sammanhållning i de team som tillsammans säkerställde en IT-leverans lagom till att fusionen blev godkänd.

Juryns motivering:
Vinnaren av Donald Davies Stipendium 2020 har lett ett omfattande initiativ inom ett program med en komplex intressentstruktur. Projektet har inneburit att utifrån regulatoriska begränsningar, snäva tidsramar och andra utmaningar, integrera två olika organisationers arbetsmetodiker och kulturer. Med ett öppet och pragmatiskt förhållningssätt, och med stor vikt på ett kommunikativt ledarskap, har årets vinnare lyckats nå högt uppställda mål.

Läs mer här

Bli effektiv med prioriteringsmatrisen

Det är en minst sagt en turbulent tid just nu. Många företag tvingas att snabbt ställa om när nya beslut fattas. Här presenterar vi Eisenhowers prioriteringsmatris som hjälper dig att prioritera rätt uppgift i en pressad situation.

Det som händer i världen nu påverkar oss alla. Att så många människor som möjligt får behålla hälsan och livet är det som är absolut viktigast. Men parallellt med detta ställs de flesta företag just nu inför en riktig prövning. De flesta företag har fått ställa om, snabbt. Det kan handla om nya arbetssätt, som exempelvis distansarbete och onlinemöten, eller att erbjuda ett helt nytt koncept för att kunna sälja sina tjänster och produkter.

Det är en utmaning att veta vad som ska prioriteras och många famlar mellan vad som är bråttom och vad som är viktigt. Därför vill vi belysa Eisenhowers prioriteringsmatris, även kallad ”Matrisen viktigt och bråttom” som hjälper dig att prioritera rätt för att bli mer effektiv.

Skilj på bråttom och viktigt
De flesta av oss vill bli mer effektiva. Men när pressen är stor blir det allt svårare att prioritera. Ett vanligt misstag i det läget är att likställa bråttom med viktigt. Bråttom betyder att det kräver omedelbar åtgärd och verkar ofta stressande. Viktiga saker handlar oftare om resultat, som att lösa en uppgift eller uppnå ett uppsatt mål.

What is important is seldom urgent and what is urgent is seldom important.”

   – Dwight D. Eisenhower

Eisenhowers prioriteringsmatris
Eisenhowers prioriteringsmatris består av fyra kategorier/prioriteringar.

  • Viktigt och brådskande
  • Viktigt men inte brådskande
  • Inte viktigt men brådskande
  • Inte viktigt och inte brådskande


(Bild: Vår tolkning av Eisenhowers modell)

Så här gör du
Börja med att skriva upp vad som ska göras under morgondagen eller exempelvis veckan. Kategorisera sedan in varje uppgift under respektive rubrik. Använd gärna en uppritad matris eller överstrykningspennor i olika färger.

De olika kategorierna
Fältet “Do” bör genomföras direkt eller så snart som möjligt. “Delegate” relaterar till viktiga uppgifter men som kanske inte är viktiga eller relevanta just för dig, då passar den perfekt att delegera för att frigöra ditt fokus mot andra viktigare uppgifter. Uppgifter under ”Delay” är viktiga men inte just nu, därför kan du planera in dem lite längre fram så att du slipper tänka på dem just nu. Uppgifter under “Delete” kan du för tillfället ta bort eller sätta på “on hold” tills de eventuellt får en annan status i framtiden.

Matrisen kan med fördel användas för ett team. Ett team eller en grupp har sällan har samma uppfattning om vad som är viktigast om detta inte kommuniceras tydligt.

Metodens ursprung
Som du säkert förstått är metoden döpt efter USA:s 34:e president Dwight D. Eisenhower. Hans förmåga att kunna prioritera gjorde honom extremt produktiv. Under sina två mandatperioder som president introducerade han bland annat NASA och DARPA (organisationen som lade grund för inter­net).

Källor:
NASA
DARPA

Snabbriskanalysen – ett värdefullt verktyg

Välkommen Kian Aghaei – ny projektledningskonsult hos oss!

Så maximerar du ditt mentorskap

 

Vill du ta nya steg i karriären? Forskning visar att personer med mentorer presterar bättre och avancerar snabbare i arbetslivet än personer utan mentorer. Mentorskapet är en inspirerande och utvecklande erfarenhet för både mentor och adept. Ett mentorskap innebär kortfattat att en mer erfaren person fungerar som en handledare åt någon som exempelvis står inför en ny yrkesroll.

Andra fördelar med mentorskap är att du som adept utökar ditt nätverk och får feedback och bollning för att du ska stärkas i din yrkesroll, ofta under längre perioder vilket öppnar för ett bra utbyte mellan dig och din mentor.

Så maximerar du ditt mentorskap:

1. Tydliggör dina förväntningar och mål

I samband med att du inleder ditt mentorskap är det viktigt att du tydliggör dina förväntningar och mål med din roll som adept gentemot din mentor.

2. Bra personkemi är en förutsättning

För att förstå varandra är det viktigt att det redan innan mentorskapet inleds finns bra personkemi mellan dig och din mentor. Detta är en förutsättning för att utbytet mellan adept och mentor ska bli så givande som möjligt.

3. Visa engagemang

Under mentorskapet bör du visa stort engagemang både gällande hur mycket tid du lägger ner på arbetet och att du visar att du vill lära dig saker. Kom ihåg att ta vara på mentorskapet och tänk på att syftet är att söka kunskap och erfarenhet.

Vill du veta mer om hur det är att ha en mentor?

Läs inlägget av Emma Wilde, projektledningskonsult hos oss på DD Spring.

Källa: How to Build a Great Relationship with a Mentor, Mark Horoszowski

Gemensam syn på målbild – viktigt vid starten av ett nytt projekt

Äntligen är det dags att starta upp efter julledighet och sikta mot nya mål och projekt 2020. Står du inför nya utmaningar eller ska du starta ett nytt uppdrag?

“Vid uppstarten av ett nytt uppdrag är det viktigt att lära känna teamet, beställare och andra nyckelspelare som projektet påverkar och vice versa. Boka in möten med nyckelspelare och diskutera målbilden för projektet. Vilket värde förväntar du dig att projektet levererar? Den fördefinierade målbilden för projektet kan mycket väl behöva skrivas om efter möten med nyckelspelare så att leveransen ligger i linje med vad projektet förväntas leverera till verksamheten. “

Lycka till!

Hälsningar,
Christofer Hallberg
Projektledningskonsult
DD Spring

Läs även:
Att nätverka som konsult
Stärk din position som projektledare – investera i professionella certifieringar