Aktuellt

Att nätverka som konsult

Att nätverka kan innebära olika saker beroende på vem man frågar, men i stora drag handlar nätverkande om att bygga upp ett socialt kapital. Det är en viktig process både ur ett professionellt och ett privat perspektiv och kan vara en omedveten eller medveten process.

Processen är medveten om entreprenörer, konsulter eller affärsmänniskor har ett tydligt mål med sitt nätverkande för att forma en affärsrelation genom att leta, skapa eller agera på en affärsmöjlighet. Det kan exempelvis vara så att man letar efter kompetens, en partner, information eller ett uppdrag. Det kan också ske omedvetet genom att man söker sig till sociala sammanhang utanför arbetet, till exempel en sport, ett uppdrag i en bostadsrättsförening eller andra sociala tillställningar. I båda fallen handlar det om att visa intresse för andra människor, till exempel intresse för deras yrke och fritidsintressen, för att på så sätt möjliggöra ett utbyte av information och idéer som med tiden kan gjutas till något mer konkret.

“Att nätverka låter enkelt eller hur? I verkligheten är det inte alltid lika självklart hur man ska gå tillväga.”

Som konsult är det viktigt att man är medveten om vikten av att nätverka. Det är viktigt att värdesätta relationer, att vårda de relationer som man bedömer vara viktiga, och om tillfälle ges, utnyttja sociala sammanhang till att bredda sitt nätverk.

Så breddar du ditt nätverk som konsult

Hur breddar man då sitt nätverk som konsult? Är man hos en kund handlar det framförallt om att bygga upp en relation med sin egen arbetsgrupp/teamet, sin beställare och andra viktiga kärnintressenter i kundens verksamhet för att etablera en förankring hos dessa personer. En förankring som senare kan ge en affärsmöjlighet hos befintlig kund eller leda till en viktig kontaktväg till en ny kund. Fokus och tid ska naturligtvis ligga på att leverera goda resultat men det är också viktigt att inte glömma att lägga tid på informella sociala aktiviteter som till exempel en afterwork, en kundmiddag eller kanske en match i tennis. Dra nytta av dessa tillfällen för att identifiera, skapa eller agera på affärsmöjligheter. Diskutera gemensamma intressen, visa intresse för motparten och för motpartens verksamhet. Vilka projekt planeras framöver i verksamheten, sammanfaller din kompetens med det planerade projekten eller känner din beställare någon som efterfrågar din kompetens?

Att nätverka är en långsiktig investering

Att nätverka kräver tid, energi och tålamod. Det kommer inte att ge resultat varje gång man gör det. Som i det flesta fall handlar det om att träna på att nätverka – desto mer tid du lägger ner i processen desto skickligare och effektivare blir du på att hitta konkreta affärsmöjligheter. För en konsult är nätverkande en långsiktig investering som kräver både skicklighet och uthållighet över tid. Det kan vara så enkelt att en lunch med en tidigare beställare, kollega eller vän leder till spännande utvecklande uppdrag imorgon, om en vecka eller kanske om ett år.

Hälsningar,
Christofer Hallberg
Projektledningskonsult,
DD Spring

Isis Larsson, konsultcoach DD Spring, går vidare mot nya utmaningar

Isis Larsson har varit konsultcoach och verksamhetsansvarig för DD Spring sedan augusti 2018 och nu lämnar hon över rodret.

Isis kom in i företaget efter den initierande fasen och har under sin tid hos oss drivit företagets utveckling framåt och tagit fram och förankrat nya processer och strategier för hela verksamheten. Hon har även etablerat grunden för DD Springs varumärkesbyggande och hon har varit en stor del i DD Springs utveckling och tillväxt under denna tid. Nu lämnar hon över rodret.

Hej Isis, hur har det varit att vara konsultcoach och verksamhetsansvarig för DD Spring?

Det har varit väldigt roligt och utvecklande eftersom jag inte haft liknande roll och ansvar tidigare. Jag har fått vara med och utveckla DD Spring som koncept och har arbetat med att sätta rutiner och strategier för hela verksamheten. Mycket fokus har legat på verksamhetsutveckling vilket har varit riktigt roligt. En stor del av DD Springs varumärkessatsning har varit DD Springdagen, att anordna ett event för framtidens projektledare har så klart varit väldigt givande.

Vad tar du med dig för insikter i framtiden?

Det är mycket från min tid på DD Spring som jag kommer ta med mig och jag är glad för allt jag har fått göra och lära mig. Allt från fördjupad kunskap och förståelse för projektledarrollen, utmaningarna inom verksamhetsutveckling, till glädjen i att se individer utvecklas. En insikt har också varit att våga ändra och förbättra om det upptäcks bättre lösningar eller tillvägagångssätt. Jag har även fått ett intresse och större förståelse för hur det är att vara egenföretagare och vilka möjligheter som öppnas i och med det, så vem vet, kanske startar jag eget någon gång i framtiden..

Vad har du för planer framöver?

Inom kort kommer jag att flytta ut till kusten och jag kommer fortsätta jobba inom fältet för personal och rekrytering. Jag kommer jobba vidare med att hitta rätt person för rätt uppgift. Nu när jag även fått erfarenhet av både verksamhetsutveckling och personalansvar och haft mitt eget team så kan jag kliva in i rollen med ännu bättre förståelse och kunskap och det känns väldigt bra.

Vilka är dina bästa tips till någon som är i starten av sin karriär?

Öka din självkännedom – Det är viktigt att vara ödmjuk inför vad du kan och inte kan. På så sätt kan du dra nytta av dina styrkor samtidigt som du är väl medveten om vad du behöver utveckla och kan lägga extra fokus på det.

Skaffa en mentor – Du kan utvecklas och få ut otroligt mycket av att få goda råd och tips från någon som är mer erfaren men som också har varit i dina skor tidigare. Bara att ha någon utomstående som du kan bollar med och som kan ge några väl valda råd är guld värt.

Våga utmana dig själv – Våga ta stora kliv och utmana dig själv, fundera över vad som är ditt mål. Det är lättare att uppfylla målen om du vet vad du vill uppnå och vilka vägar som kan leda dig dit. Våga och tro på dig själv!

Isis Larsson

Konsultcoach och Verksamhetsansvarig aug 2018-maj 2019
DD Spring

Tack för allt Isis, vi önskar dig lycka till med framtida utmaningar!

Genomfört uppdrag hos Barncancerfonden

Barncancerfonden är en ideell organisation som har en livsviktig vision – att utrota barncancer. Inför att GDPR skulle träda i kraft valde Barncancerfonden att kontakta Donald Davies & Partners & DD Spring för att ta hjälp med anpassningen av verksamheten innan den nya förordningen trädde i kraft. Ett projekt som både innebar omfattande informationsinventering och förändringsledning.

GDPR-projektet följdes förstås av en del utmaningar för våra projektledare. Eftersom regelverket var helt nytt gällde det att snabbt sätta sig in i GDPR för att kunna inta en expertroll inom området, utan tillgång till tidigare referensuppdrag för vägledning. En annan utmaning var tidsaspekten, att Barncancerfonden skulle vara GDPR compliant innan den 25 maj 2018. Projektteamet bestod av huvudprojektledare Mikael Ölund, partner hos Donald Davies & Partners samt delprojektledarna Emma Wilde och Christofer Hallberg, projektledningskonsulter hos DD Spring.

Verksamhetsanalys

Den första uppgiften var att djupdyka ner i regelverket för GDPR för att få en förståelse för regelverkets innebörd. Därefter blev nästa steg att genomföra en omfattande verksamhetsanalys av Barncancerfonden och de sex barncancerföreningarna.  Totalt var det sju verksamheter som projektteamet analyserade, Christofer Hallberg genomförde verksamhetsanalysen för Barncancerfonden och Emma Wilde för de sex barncancerföreningarna.

Ramverk

Verksamhetsanalyserna, mynnade ut i en projektplan som bland annat innehöll strategier för hur teamet skulle uppnå det uppsatta projektmålet, målbeskrivning, tidsplan och projektaktiviteter. En stor aktivitet var sedan att ta fram ett ramverk över hur man ska arbeta med GDPR, som bland annat innehöll verksamhetsrutiner och andra GDPR-relaterade dokument.

GDPR-compliant – Check!

Resultatet av projektet blev ramverket som idag är en del av verksamhetens processer. Christofer har varit kvar hos Barncancerfonden även efter den 25 maj för att säkerställa en bra implementering och efterlevnad av ramverket, en representant från varje avdelning har även fått utbildning i ramverket. Projektet har gett en bättre kvalitet och översikt över verksamhetens informationstillgångar och rutiner har implementerats inom organisationen för att verksamheten löpande ska kunna efterfölja GDPR-regelverket.

Hur spenderar du 100% av din utvecklingstid?

Under DD Springdagen den 12 april samlade vi framtidens projektledare för en inspirationsdag med tema projektledning. En övning som dagen bjöd på var övningen “100%”. Vi var nyfikna att ta reda på hur alla deltagare spenderar sin tid för personlig utveckling. Hur mycket tid läggs på nätverk, mentor, utbildning, artiklar/videor online och övrigt?

Varje deltagare fick en påse med 20 pingisbollar som representerar 100% av den tid som man lägger på utveckling. Varje boll representerar 5% av utvecklingstiden.

Vad blev resultatet?

1. Utbildning
2. Nätverk
3. Artiklar/videor online
4. Övrigt
5. Mentor

Utbildning och nätverk var de två kategorier som låg i topp. Nästa steg i övningen blev att omprioritera 10% av sin tid för att lägga den tiden på något man önskar lägga mer tid på. De flesta flyttade bollar från utbildning till nätverk. Varför just dessa?

En reflektion som kom upp var att utbildning är enklare att ta tag i och är mer självständigt, att nätverka eller att skaffa en mentor kräver mer interaktion och kan därför vara svårare att ta tag i. En annan reflektion som kom upp är vikten att nätverka med de som redan finns i kontaktnätet, istället för att enbart rikta in sig på nya kontakter. Man vet aldrig vad en bra kontakt kan leda till och därför är det viktigt att ta hand om de som man har.

Vänliga hälsningar,
Isis Larsson
Konsultcoach & Verksamhetsansvarig
DD Spring

Takeaways – DD Springdagen

Stort tack till framtidens projektledare och föreläsare som bidrog till en fantastisk dag på UKK i Uppsala 12/4 under DD Springdagen! Ni bidrog till en dag med power, nätverkande och grym inspiration.

Anna Johansson inledde dagen med ett skådespel där hon spelade osäker och blyg för att sedan koppla på sitt vanliga engagerande och energirika jag, deltagarna var till en början chockade.

Därefter berättade Anna om vikten av kroppsspråket, både för hur andra uppfattar oss och för hur vi uppfattar oss själva.

Tre faktorer för en bra projektledare
– Självsäker
– Lagom avslappnad
– Entusiastisk

 

 

 

Malin Johansson var föreläsare nummer två och hon gav kloka tips för hur man fattar beslut när ingen får bestämma och betonade hur viktigt det är att ha fokus på målet och att inte älta det gamla.

På eftermiddagen hölls två workshops, en av Elvira Strömberg som handlade om hur man stärker sitt varumärke på Linkedin vilket bjöd in till spännande diskussioner. Mikael Ölund höll workshop nr 2 med tema Do’s and Dont’s – konsultrollen, vilket bjöd in till interaktion och reflektion.

 

 

 

 

Robert Karjel avslutade dagen med ett föredrag där han berättade om det minst sagt utmanande och riskfyllda uppdraget att bekämpa somaliska pirater, och om hur man som chef bör agera vid krishantering.

Han berättade även om vikten av att förstå varför man gör det man gör, något som blev tydligt i hans arbete när han såg det enorma matvarulager som kunde delas ut till den Somaliska befolkningen med hjälp av Robert och hans team.

Vi hoppas att ni lämnade dagen fyllda med inspiration och många bra tips att ta till framöver på projektledningskarriären.

Vi ses i framtiden

Hälsningar,
Isis Larsson
Konsultcoach & Verksamhetsansvarig
DD Spring

Tävla & vinn biljett till DD Springdagen hos Civilekonomen

Hos Civilekonomen kan du läsa en artikel om Robert Karjel som är en av talarna under DD Springdagen den 12 april. Där kan du även tävla om en biljett till DD Springdagen.

Robert kommer att föreläsa om Komplex projektledning med uppdrag av FN och EU. Robert Karjel har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU. Robert inspirerar kring hur man möter nya uppgifter trots svåra yttre och inre faktorer. Idag föreläser Robert Karjel om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

Läs mer om Robert Karjel i artikeln hos Civilekonomen, där har du även chansen att vinna en biljett till DD Springdagen den 12 april (värde 1495kr)

Till Artikeln

Läs mer om eventet och boka din plats till DD Springdagen