Aktuellt

Per Eltell – ny VD och koncernchef för Donald Davies & Partners

Projektledarföretaget Donald Davies & Partners och dotterbolagen DD Spring och DD Rekrytering har fått en ny vd. Per Eltell kommer närmast från rollen som Sales Director på Fazer Food Services, och tillträdde som vd den 15 augusti.


Foto: Göran Ekeberg

– Vi är mycket glada över att Per Eltell blir ny vd för Donald Davies & Partners, DD Spring och DD Rekrytering. Inte minst är vi övertygade om att Pers gedigna erfarenhet av komplex försäljning och personalledning kommer att vara till stor nytta för hela vår koncern framöver, säger Viktoria Höglund, styrelseordförande, Donald Davies & Partners.

Per har tidigare haft ledande roller inom försäljning på bland annat Lernia Bemanning, Uniflex och Securitas. I sin senaste roll som Sales Director på Fazer Food Services ansvarade Per för ett stort sälj- och KAM-team. Dessutom ansvarade han för flera omfattande upphandlingar med fokus på kvalitet och hållbarhet. Per har även en gedigen erfarenhet av förändringsprojekt och ledarskap.

– Jag är hedrad över att få träda in i rollen som vd för en riktigt spännande verksamhet, som genom sin expertis inom projektledning gör stor nytta för företag och organisationer. Jag ser fram emot att utveckla koncernen och vårt erbjudande tillsammans med våra kunder, partners och konsulter, säger Per Eltell.

Per är Uppsalabo, gift och pappa till två tonåringar. På fritiden har Per ett brinnande intresse för amatörteater.

För mer information, kontakta:
Viktoria Höglund
Styrelseordförande
Donald Davies & Partners
viktoria.hoglund@ddp.se
0708 75 76 11

Donald Davies & Partners hjälper företag och organisationer med projekt- och programledning. Uppdragen kännetecknas av hög komplexitet och är ofta verksamhetsövergripande. Dotterbolagen DD Spring och DD Rekrytering bemannar projektteam respektive rekryterar ledande roller inom projekt. Donald Davies-koncernen har kontor i Uppsala, Stockholm, Västerås och Gävle.
ddp.se 
• ddspring.se • ddrekrytering.se

Läs mer om koncernen här!

Checklista: 5 to-do’s vid ett projekts avslut


Varför ligger mest fokus kring införandet av ett projekt när ett projekts avslut är lika viktigt? Innan det är dags att avsluta ett projekt är det många saker som är viktiga att säkerställa för att ge projektet ett bra avslut och en bra överlämning.

Det framställs ofta som att projektets framtida framgång eller misslyckande hänger på hur väl du lyckas sätta ditt scope, eska resurser, få in kravställning med mera. Vad som kanske inte uppmärksammas lika mycket är vikten av hur du som projektledare bör gå tillväga när det börjar bli dags att avsluta ditt projekt. Kanske är det för att du och ditt team äntligen kan börja ”pusta ut” efter en intensiv period och de flesta aktiviteter redan är gjorda.

“Att projektet får ett bra och tydligt avslut är lika viktigt för projektets framgång och efterlevnad, som för projektet att få en bra start”

Nedan har jag sammanställt en checklista som du är välkommen att ha med dig nästa gång det blir dags att avsluta ett projekt. Checklistan hjälper mig att känna mig trygg i att inga frågor är ouppklarade, resultatet är tydlig dokumenterat och viktigast av allt, att mottagaren av leveransen är nöjd. Att lämna ett projekt med en bra känsla i magen gör att jag kan gå in och påbörja nästa projekt med en positiv erfarenhet i ryggsäcken.

Checklista: 5 to-do’s vid ett projekts avslut

 


Under projektets gång finns det några beslutspunkter som du behöver få godkända
av din styrgrupp för att få fortsätta framåt. De sista punkterna är just ”godkännande av resultat” samt ”godkännande att stänga projektet”. Se till att detta finns dokumenterat och lagrat så att mottagande organisation kan ta över.

 

 


I de bästa av världar så är resurserna som jobbat med rutinerna i projektet även mottagare av arbetet efter projektets avslut
.  I de fall de inte är det, se till att resurserna har dokumenterat eller haft överlämning av rutinerna till rätt mottagare. Se till att stämma av med dina resurser att deras arbete är korrekt överlämnat innan de lämnar projektet.

 

I din projektplan bör det finnas dokumenterat vad du förväntas leverera i ditt projekt, en tydlig överenskommelse mellan dig och din sponsor. Dessa leveranser bör finnas dokumenterade återigen i din slutrapport, samt med förtydligande av vilken eller vem i organisationen som är mottagare av leveransen. Detta för att säkerställa att resultatet av projektet lever vidare och inte faller mellan stolarna i samband med att du som projektledare lämnar. Det måste finnas en överenskommen mottagare.

 

I de fall där det finns en restlista på punkter som inte färdigställts under projektets gång så är det viktigt att dokumentera vad som finns kvar att göra, samt vem som är ansvarig för att det sker. Helst en mottagande person, men minst en mottagande avdelning.

 

 


En slutrapport bör godkännas i samband med att du som projektledare får godkännande av att stänga projektet
. I din slutrapport kan du dokumentera samtliga punkter från denna lista. En tydlig slutrapport lämnar inga frågor obesvarade och fungerar som en referens eller input dokument för projektets efterlevnad. Det ekonomiska utfallet bör även det dokumenteras i din slutrapport och en förklaring av ditt resultat ska presenteras till din styrgrupp.

 

”Ett projektavslut är ett avslut värt att fira!”

För att få en bra sammanhållning och teamkänsla i projektet kan gemensamma aktiviteter vara bra även under projektets gång, men att fira tillsammans när projektet är avslutat för att lyfta samtligas insatser tycker jag är en viktig punkt i din checklista som kommer se till att projektet avslutas på bästa sätt även inom projektgruppen!

Hälsningar,
Emma Wilde,
Projektledningskonsult
DD Spring

Tre favoriter från våra tre kunskapsbloggar

Här kommer somriga hälsningar med inspiration från Donald Davies & Partners, DD Spring och DD Rekrytering att avnjuta i sommar. Välkommen att hugga in på ett smörgåsbord med tre olika fokus, med en gemensam nämnare: Vi kan projekt!

1. Ingredienserna för ledarskap i en förändring

Donald Davies & Partners kunskapsblogg Insights bjuder på projektrelaterade ämnen och “Ingredienserna för ledarskap i en förändring” är ett av årets mest lästa. Existerar det ett recept för den “perfekta” ledaren? En förändringsprojektledare har många roller och uppgifter, den viktigaste är att vara en stark ledare som för ett uppdrag eller ett projekt tryggt i hamn. Något som är lättare sagt än gjort. I detta Insights berättar vår partner och förändringsprojektledare Mikael Ölund mer om receptet för den “perfekta” förändringsprojektledaren.

2. Att nätverka som konsult

DD Spring förser företag med projektresurser som är i starten av sin karriär. I vårt individuella karriärsprogram får projektresurser kompletta färdigheter för att forma sin egen framtid som projektledare. Här skriver vår projektledningskonsult Christofer Hallberg om hur man kan nätverka för att identifiera, skapa eller agera på affärsmöjligheter. För en konsult är nätverkande en långsiktig investering som kräver både skicklighet och uthållighet över tid. Blogginlägget bjuder på intressant läsning för den som vill läsa mer om nätverkande.

3. Kommer robotar att ta över HR-avdelningar i framtiden?

DD Rekrytering är ett rekryteringsbolag nischat mot projektledning. Mångfald och fördomsfri rekrytering är något som DD Rekrytering värderar högt. En inspirerande branschkollega är TNG som tagit fram en rekryteringsrobot som ska rekrytera fördomsfritt utan att diskriminering. TNG skriver också om blindrekrytering, ett inspirerande ämne inom samma fält. Med all ny teknik är det spännande att fundera över hur framtidens HR-avdelningar kommer att se ut. Här kan du läsa DD Rekryterings blogginlägg om rekryteringsrobotar och hur de tror att framtidens rekrytering kommer att se ut.

Trevlig sommar önskar vi på DD Spring, Donald Davies & Partners och DD Rekrytering – tre företag för alla dina resursbehov inom projekt!

Läs mer här

Att nätverka som konsult

Att nätverka kan innebära olika saker beroende på vem man frågar, men i stora drag handlar nätverkande om att bygga upp ett socialt kapital. Det är en viktig process både ur ett professionellt och ett privat perspektiv och kan vara en omedveten eller medveten process.

Processen är medveten om entreprenörer, konsulter eller affärsmänniskor har ett tydligt mål med sitt nätverkande för att forma en affärsrelation genom att leta, skapa eller agera på en affärsmöjlighet. Det kan exempelvis vara så att man letar efter kompetens, en partner, information eller ett uppdrag. Det kan också ske omedvetet genom att man söker sig till sociala sammanhang utanför arbetet, till exempel en sport, ett uppdrag i en bostadsrättsförening eller andra sociala tillställningar. I båda fallen handlar det om att visa intresse för andra människor, till exempel intresse för deras yrke och fritidsintressen, för att på så sätt möjliggöra ett utbyte av information och idéer som med tiden kan gjutas till något mer konkret.

“Att nätverka låter enkelt eller hur? I verkligheten är det inte alltid lika självklart hur man ska gå tillväga.”

Som konsult är det viktigt att man är medveten om vikten av att nätverka. Det är viktigt att värdesätta relationer, att vårda de relationer som man bedömer vara viktiga, och om tillfälle ges, utnyttja sociala sammanhang till att bredda sitt nätverk.

Så breddar du ditt nätverk som konsult

Hur breddar man då sitt nätverk som konsult? Är man hos en kund handlar det framförallt om att bygga upp en relation med sin egen arbetsgrupp/teamet, sin beställare och andra viktiga kärnintressenter i kundens verksamhet för att etablera en förankring hos dessa personer. En förankring som senare kan ge en affärsmöjlighet hos befintlig kund eller leda till en viktig kontaktväg till en ny kund. Fokus och tid ska naturligtvis ligga på att leverera goda resultat men det är också viktigt att inte glömma att lägga tid på informella sociala aktiviteter som till exempel en afterwork, en kundmiddag eller kanske en match i tennis. Dra nytta av dessa tillfällen för att identifiera, skapa eller agera på affärsmöjligheter. Diskutera gemensamma intressen, visa intresse för motparten och för motpartens verksamhet. Vilka projekt planeras framöver i verksamheten, sammanfaller din kompetens med det planerade projekten eller känner din beställare någon som efterfrågar din kompetens?

Att nätverka är en långsiktig investering

Att nätverka kräver tid, energi och tålamod. Det kommer inte att ge resultat varje gång man gör det. Som i det flesta fall handlar det om att träna på att nätverka – desto mer tid du lägger ner i processen desto skickligare och effektivare blir du på att hitta konkreta affärsmöjligheter. För en konsult är nätverkande en långsiktig investering som kräver både skicklighet och uthållighet över tid. Det kan vara så enkelt att en lunch med en tidigare beställare, kollega eller vän leder till spännande utvecklande uppdrag imorgon, om en vecka eller kanske om ett år.

Hälsningar,
Christofer Hallberg
Projektledningskonsult,
DD Spring

Isis Larsson, konsultcoach DD Spring, går vidare mot nya utmaningar

Isis Larsson har varit konsultcoach och verksamhetsansvarig för DD Spring sedan augusti 2018 och nu lämnar hon över rodret.

Isis kom in i företaget efter den initierande fasen och har under sin tid hos oss drivit företagets utveckling framåt och tagit fram och förankrat nya processer och strategier för hela verksamheten. Hon har även etablerat grunden för DD Springs varumärkesbyggande och hon har varit en stor del i DD Springs utveckling och tillväxt under denna tid. Nu lämnar hon över rodret.

Hej Isis, hur har det varit att vara konsultcoach och verksamhetsansvarig för DD Spring?

Det har varit väldigt roligt och utvecklande eftersom jag inte haft liknande roll och ansvar tidigare. Jag har fått vara med och utveckla DD Spring som koncept och har arbetat med att sätta rutiner och strategier för hela verksamheten. Mycket fokus har legat på verksamhetsutveckling vilket har varit riktigt roligt. En stor del av DD Springs varumärkessatsning har varit DD Springdagen, att anordna ett event för framtidens projektledare har så klart varit väldigt givande.

Vad tar du med dig för insikter i framtiden?

Det är mycket från min tid på DD Spring som jag kommer ta med mig och jag är glad för allt jag har fått göra och lära mig. Allt från fördjupad kunskap och förståelse för projektledarrollen, utmaningarna inom verksamhetsutveckling, till glädjen i att se individer utvecklas. En insikt har också varit att våga ändra och förbättra om det upptäcks bättre lösningar eller tillvägagångssätt. Jag har även fått ett intresse och större förståelse för hur det är att vara egenföretagare och vilka möjligheter som öppnas i och med det, så vem vet, kanske startar jag eget någon gång i framtiden..

Vad har du för planer framöver?

Inom kort kommer jag att flytta ut till kusten och jag kommer fortsätta jobba inom fältet för personal och rekrytering. Jag kommer jobba vidare med att hitta rätt person för rätt uppgift. Nu när jag även fått erfarenhet av både verksamhetsutveckling och personalansvar och haft mitt eget team så kan jag kliva in i rollen med ännu bättre förståelse och kunskap och det känns väldigt bra.

Vilka är dina bästa tips till någon som är i starten av sin karriär?

Öka din självkännedom – Det är viktigt att vara ödmjuk inför vad du kan och inte kan. På så sätt kan du dra nytta av dina styrkor samtidigt som du är väl medveten om vad du behöver utveckla och kan lägga extra fokus på det.

Skaffa en mentor – Du kan utvecklas och få ut otroligt mycket av att få goda råd och tips från någon som är mer erfaren men som också har varit i dina skor tidigare. Bara att ha någon utomstående som du kan bollar med och som kan ge några väl valda råd är guld värt.

Våga utmana dig själv – Våga ta stora kliv och utmana dig själv, fundera över vad som är ditt mål. Det är lättare att uppfylla målen om du vet vad du vill uppnå och vilka vägar som kan leda dig dit. Våga och tro på dig själv!

Isis Larsson

Konsultcoach och Verksamhetsansvarig aug 2018-maj 2019
DD Spring

Tack för allt Isis, vi önskar dig lycka till med framtida utmaningar!

Genomfört uppdrag hos Barncancerfonden

Barncancerfonden är en ideell organisation som har en livsviktig vision – att utrota barncancer. Inför att GDPR skulle träda i kraft valde Barncancerfonden att kontakta Donald Davies & Partners & DD Spring för att ta hjälp med anpassningen av verksamheten innan den nya förordningen trädde i kraft. Ett projekt som både innebar omfattande informationsinventering och förändringsledning.

GDPR-projektet följdes förstås av en del utmaningar för våra projektledare. Eftersom regelverket var helt nytt gällde det att snabbt sätta sig in i GDPR för att kunna inta en expertroll inom området, utan tillgång till tidigare referensuppdrag för vägledning. En annan utmaning var tidsaspekten, att Barncancerfonden skulle vara GDPR compliant innan den 25 maj 2018. Projektteamet bestod av huvudprojektledare Mikael Ölund, partner hos Donald Davies & Partners samt delprojektledarna Emma Wilde och Christofer Hallberg, projektledningskonsulter hos DD Spring.

Verksamhetsanalys

Den första uppgiften var att djupdyka ner i regelverket för GDPR för att få en förståelse för regelverkets innebörd. Därefter blev nästa steg att genomföra en omfattande verksamhetsanalys av Barncancerfonden och de sex barncancerföreningarna.  Totalt var det sju verksamheter som projektteamet analyserade, Christofer Hallberg genomförde verksamhetsanalysen för Barncancerfonden och Emma Wilde för de sex barncancerföreningarna.

Ramverk

Verksamhetsanalyserna, mynnade ut i en projektplan som bland annat innehöll strategier för hur teamet skulle uppnå det uppsatta projektmålet, målbeskrivning, tidsplan och projektaktiviteter. En stor aktivitet var sedan att ta fram ett ramverk över hur man ska arbeta med GDPR, som bland annat innehöll verksamhetsrutiner och andra GDPR-relaterade dokument.

GDPR-compliant – Check!

Resultatet av projektet blev ramverket som idag är en del av verksamhetens processer. Christofer har varit kvar hos Barncancerfonden även efter den 25 maj för att säkerställa en bra implementering och efterlevnad av ramverket, en representant från varje avdelning har även fått utbildning i ramverket. Projektet har gett en bättre kvalitet och översikt över verksamhetens informationstillgångar och rutiner har implementerats inom organisationen för att verksamheten löpande ska kunna efterfölja GDPR-regelverket.