Mångfald = ökad lönsamhet


I min tidigare roll som rekryterare fick jag en bra överblick över hur önskemålen ser ut hos de flesta rekryterande parter och företag. Något som blir allt vanligare, som vi på DD Spring också
förespråkar, är att personlighet, egenskaper och värderingar värderas högt, ibland högre än erfarenhet. Kunskap kan läras ut, attityder däremot…

… det är desto svårare att förändra eller förbättra. Olika personligheter, beteenden och egenskaper kan vara gynnsamma på olika positioner i en organisation eller i ett projekt, därför lägger jag stort fokus
på det när jag sätter ihop mitt team. Har man olika bakgrunder, egenskaper och utgångspunkter så gör det att man tillsammans breddar sina vyer eftersom alla har olika infallsvinklar. En annan viktig
byggsten för ett team är att alla har liknande värderingar och jobbar mot samma mål. Har man dessa olika komponenter då tror jag att man har hittat ett vinnande koncept!

Lönsamhet och mångfald går hand i hand

Det multinationella konsultföretaget McKinsey har i deras rapport Delivering through diversity analyserat 1000 större företag inom olika branscher där de kikat på lönsamhet och resultat kontra företagsledningens
sammansättning. Resultatet? Rekrytering med fokus på mångfald går tydligt hand i hand med företagets lönsamhet.

Det är för mig ingen överraskning att mångfald ger förutsättning för ökad lönsamhet om jag kopplar tillbaka till min åsikt om sammansättning av ett framgångsrikt team. Vi behöver alla bredda våra vyer och infallsvinklar. Jag tror också att en sådan miljö ger större möjlighet till personlig utveckling. Jag är helt övertygad om att ett heterogent team med samma mål och värderingar kan ta ett företag till nya höjder, både kvalitetsmässigt och lönsamhetsmässigt.

Hälsningar,
Isis Larsson,
Konsultcoach & Verksamhetsansvarig aug 2018-maj 2019
DD Spring