Hur spenderar du 100% av din utvecklingstid?

Under DD Springdagen den 12 april samlade vi framtidens projektledare för en inspirationsdag med tema projektledning. En övning som dagen bjöd på var övningen “100%”. Vi var nyfikna att ta reda på hur alla deltagare spenderar sin tid för personlig utveckling. Hur mycket tid läggs på nätverk, mentor, utbildning, artiklar/videor online och övrigt?

Varje deltagare fick en påse med 20 pingisbollar som representerar 100% av den tid som man lägger på utveckling. Varje boll representerar 5% av utvecklingstiden.

Vad blev resultatet?

1. Utbildning
2. Nätverk
3. Artiklar/videor online
4. Övrigt
5. Mentor

Utbildning och nätverk var de två kategorier som låg i topp. Nästa steg i övningen blev att omprioritera 10% av sin tid för att lägga den tiden på något man önskar lägga mer tid på. De flesta flyttade bollar från utbildning till nätverk. Varför just dessa?

En reflektion som kom upp var att utbildning är enklare att ta tag i och är mer självständigt, att nätverka eller att skaffa en mentor kräver mer interaktion och kan därför vara svårare att ta tag i. En annan reflektion som kom upp är vikten att nätverka med de som redan finns i kontaktnätet, istället för att enbart rikta in sig på nya kontakter. Man vet aldrig vad en bra kontakt kan leda till och därför är det viktigt att ta hand om de som man har.

Vänliga hälsningar,
Isis Larsson
Konsultcoach & Verksamhetsansvarig aug 2018-maj 2019
DD Spring