Hur är en bra projektledare?


Är du eller vill du bli projektledare? Då kanske du är nyfiken på vilka egenskaper som en riktigt bra projektledare har.  Vi har sammanfattat de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha enligt årets finalister till Donald Davies Stipendium. Stipendiet är instiftat av vårt moderbolag Donald Davies & Partners.

Donald Davies Stipendium tilldelas en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. Bland ett 40-tal nominerade föll juryns val av finalister för Donald Davies Stipendium 2020 på Åsa, Silvana och Johnny – tre skickliga projektledare som alla projektleder omfattande komplexa projekt. Möt årets finalisterna här. På frågan “Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt dig?” gav våra finalister tänkvärda svar, som vi sammanfattar här.

Skapa struktur och planera klokt

Grunden i projektledning handlar om god planering och att strukturera upp arbetet. Att behärska projektverktygslådan, med dess olika metoder, samt att fånga upp problem och att vara resultatorienterad, är viktigt.

Ge teamet förtroende och stöd

Förmågan att se varje medarbetare, att ha tillit till sitt team och att se till så de får det stöd de behöver är avgörande. Som projektledare ska du se till så att alla medarbetare och intressenter får chansen att bidra till framgång!

Kommunicera med blicken på målet

Vi har hört det förut: En tydlig och transparent kommunikation är nyckeln till en effektiv projektledning. Sätt bra ramar, hålla blicken på målet – och kommunicera!

Här är årets finalister till Donald Davies Stipendium:

Åsa Ander, Organisationsutvecklare/Projektledare, Svenska Röda Korset
Silvana Balcanovic, Projektledare, CGI
Johnny Eliasson, Complex Venture Owner, Tele2 AB/Curamando AB

Läs mer om finalisterna och deras projekt

 

Vinnare av Donald Davies Stipendium blev Johnny Eliasson!

Utifrån ett 40-tal nominerade valde juryn under våren ut tre finalister till stipendiet, i fredags utsågs vinnaren Johnny Eliasson som arbetat inom följande program: Programmet ’Storm the Gates’ hade som mål att, trots regulatoriska begränsningar och andra utmaningar, skapa och lansera ett helt nytt mobilvarumärke till den svenska marknaden – redan den första dagen efter fusionen mellan Tele2 och Com Hem. I tillägg skulle tre affärskritiska kundförmåner erbjudas. Johnny drev programmets största ström, och lyckades med sitt driv och sin förmåga att inspirera, att skapa en stark sammanhållning i de team som tillsammans säkerställde en IT-leverans lagom till att fusionen blev godkänd.

Juryns motivering:
Vinnaren av Donald Davies Stipendium 2020 har lett ett omfattande initiativ inom ett program med en komplex intressentstruktur. Projektet har inneburit att utifrån regulatoriska begränsningar, snäva tidsramar och andra utmaningar, integrera två olika organisationers arbetsmetodiker och kulturer. Med ett öppet och pragmatiskt förhållningssätt, och med stor vikt på ett kommunikativt ledarskap, har årets vinnare lyckats nå högt uppställda mål.

Läs mer här