Gemensam syn på målbild – viktigt vid starten av ett nytt projekt

Äntligen är det dags att starta upp efter julledighet och sikta mot nya mål och projekt 2020. Står du inför nya utmaningar eller ska du starta ett nytt uppdrag?

“Vid uppstarten av ett nytt uppdrag är det viktigt att lära känna teamet, beställare och andra nyckelspelare som projektet påverkar och vice versa. Boka in möten med nyckelspelare och diskutera målbilden för projektet. Vilket värde förväntar du dig att projektet levererar? Den fördefinierade målbilden för projektet kan mycket väl behöva skrivas om efter möten med nyckelspelare så att leveransen ligger i linje med vad projektet förväntas leverera till verksamheten. “

Lycka till!

Hälsningar,
Christofer Hallberg
Projektledningskonsult
DD Spring

Läs även:
Att nätverka som konsult
Stärk din position som projektledare – investera i professionella certifieringar