Emma om sitt uppdrag hos Barncancerfonden

Emma, du har nyligen avslutat ditt första uppdrag för DD Spring. Kan du berätta om ditt första projekt?

Mitt första uppdrag var hos Barncancerfonden där jag var delprojektledare för ett GDPR-projekt. Projektets uppdrag var i kort att hjälpa fonden och de lokala föreningarna med diverse förberedelser och implementationer så att de var GDPR-compliant till den 25 maj 2018, då GDPR trädde i kraft.

Projektetgruppen bestod av en projektledare och två delprojektledare och till vår hjälp hade vi även resurser både från fonden och från föreningarna.

I min roll kartlade jag hur de lokala föreningarna arbetade med personuppgifter för att sedan kunna implementera rutiner och processer. Mycket av det dagliga arbetet bestod av att samla information, hålla statusmöten, arbeta med uppdateringar av rutiner och policys, samt att svara på frågor från verksamheten.

“Uppdraget var väldigt givande och jag lärde mig något nytt varje dag.”

Det var alltid full fart och ingen dag var den andra lik. Projektteamet var ett riktigt dreamteam och vår kommunikation var väldigt öppen, vi jobbade efter frihet under ansvar!

Vad ska du jobba med framöver, har du något nytt uppdrag på gång?

Jag är mitt uppe i ett spännande uppdrag på Sandvik Coromant där jag är projektledare för ett
enabling-projekt, mer än så kan jag inte berätta just nu…

Hälsningar,
Emma Wilde
Projektledningskonsult
DD Spring