Distrahera dig från distraktion och minska stressen

När det är många tankar i huvudet samtidigt och många olika typer av arbetsuppgifter delar dagens “prio ett”, är det inte helt enkelt att vara effektiv och göra ett bra jobb. Att avbryta det man gör för att påbörja nya uppgifter resulterar ofta i försämrat fokus och en ökad stressnivå. Kanske blir ingen uppgift helt klar eftersom du hoppar mellan flera olika hela tiden?

Det tar tid att komma in i ett bra flow där du är effektiv och fokuserad, en nyckel till hur du uppnår ett bra flow är monotasking, motsatsen till multitasking. Monotasking innebär att du fokuserar på en uppgift i taget och att du låter dig försjunka i den utan distraktioner från telefonsamtal, mail eller annat som stör ditt fokus.

Fullt fokus, eller “deep work” kan definieras som “förmågan att fokusera utan distraktion på en kognitivt krävande uppgift.”

“It allows you to quickly master complicated information and produce better results in less time”- Cal Newport, Georgetown professor

Läs mer om ämnet i artikeln “How to Overcome Your (Checks Email) Distraction Habit” av Maura Thomas.

Nu när året börjar närma sig sitt slut är det många arbetsuppgifter och projekt som ska färdigställas, avslutas eller sättas på paus. Därför kan det verkligen komma till pass att skapa mer fokus och mindre stress – låt dig distraheras från distraktionen!


Hälsningar,
Elvira Strömberg
Marknadsansvarig
DD Spring

Källa: How to Overcome Your (Checks Email) Distraction Habit, Maura Thomas