Delaktighet: en viktig byggsten för ett framgångsrikt projekt

I projekt upprepas ofta mantran som ‘tydliga mål’, ‘tydliga roller’ och ‘alla i projektet ska förstå vad projektet ska leverera’. I de tidiga stadierna av ett projekt är det kritiskt att alla projektdeltagare förstår målbilden och är “med på banan”. Men vad gör vi för att faktiskt lyckas med detta?

För mig ligger nyckeln i att tidigt förankra känslan av delaktighet. Det spelar ingen roll hur tydlig och bra din kommunikation är om personen på andra sidan inte är intresserad av vad du har att säga. Eftersom jag kommer från en bakgrund inom undervisning i gymnasieskolan, så har jag mycket erfarenhet av information som inte når fram.

Jag visste inte att det var IDAG”, “Uppgiften, är inte den till nästa vecka?”

Kommentarer likt dessa brukade vara vardagsmat för mig (de är fortfarande förekommande, tro inte att jag kan åstadkomma mirakel), men jag skar ner på dem betydligt genom ett litet omtag i hur jag arbetar med planering. Istället för att sätta en tidsplan själv och ge eleverna en utskriven plan för terminen så printade jag ut kursmomenten, satte upp dem på en whiteboard och gjorde tillsammans med eleverna planeringen för året, där de själva fick komma med input på upplägg, uppgifter och tidsplan. Detta skulle jag senare inse var en Workstorm, som jag använde som verktyg innan jag riktigt förstått det själv.

Denna lilla tidsinvestering vid kursstart gjorde att antalet elever som inte hade koll på planen minskade, och engagemanget ökade rejält. Eleverna hade känt sig delaktiga och att de blivit hörda, och för min egen del kostade det ingenting. Detta är något jag tagit med mig till andra uppdrag, och jag kan utifrån egen erfarenhet säga att metoden inte ändras nämnvärt från gymnasieskolan till projektvärlden.

“Delaktighet i uppstartfasen och en tydlig projektplan där alla är med och ger input och får bidra med sin kompetens ger projektet en riktigt bra start”.

 

Hälsningar,
Petter Wihlborg
Projektledningskonsult
DD Spring

Läs mer om Workstorms här