Christofer om sitt uppdrag hos Barncancerfonden

Vad jobbar du med i din roll som delprojektledare hos Barncancerfonden?

Jag arbetar som konsult och delprojektledare hos Barncancerfonden där jag och mitt projektteam har tagit fram ett ledningssystem för GDPR.

Vid projektets start utförde vi intervjuer med organisationens nyckelspelare för att inhämta information och på det sättet bygga upp kunskaper om de system som verksamheten använder och som påverkas av projektet. Detta brukar kallas för att göra en verksamhetsanalys.

När verksamhetsanalysen var klar arbetade jag och mitt projektteam med att ta fram en detaljerad projektplan som bland annat innehåller en riskanalys, en projektbudget, målbeskrivningar och milstolpar, arbetsstrategier och flödesscheman (t ex. Gantt-scheman).

Några av aktiviteterna som ingick i projektet och som jag var involverad i var att arbeta fram mjukvaruspecifikationer, företagspolicys (t ex. integritetspolicy), verksamhetsrutiner för GDPR, avtalsstrukturer och standardklausuler, skräddarsydda utbildningar för verksamheten, löpande hantering av frågeställningar inom GDPR, styrdokument och projektrapporter. Arbetet innebar att jag både hade interna och externa kontaktvägar under hela projekttiden. Exempelvis hade jag kontakt med externa leverantörer som tillhandhöll IT-tjänster, experter inom verksamhetsutveckling samt jurister.

“Uppdraget hos Barncancerfonden har varit utmanande, spännande och utvecklande för mig som konsult. Jag stormtrivs i min roll som konsult hos DD Spring!”


Bästa hälsningar,
Christofer Hallberg,
Projektledningskonsult
DD Spring