Att nätverka som konsult

Att nätverka kan innebära olika saker beroende på vem man frågar, men i stora drag handlar nätverkande om att bygga upp ett socialt kapital. Det är en viktig process både ur ett professionellt och ett privat perspektiv och kan vara en omedveten eller medveten process.

Processen är medveten om entreprenörer, konsulter eller affärsmänniskor har ett tydligt mål med sitt nätverkande för att forma en affärsrelation genom att leta, skapa eller agera på en affärsmöjlighet. Det kan exempelvis vara så att man letar efter kompetens, en partner, information eller ett uppdrag. Det kan också ske omedvetet genom att man söker sig till sociala sammanhang utanför arbetet, till exempel en sport, ett uppdrag i en bostadsrättsförening eller andra sociala tillställningar. I båda fallen handlar det om att visa intresse för andra människor, till exempel intresse för deras yrke och fritidsintressen, för att på så sätt möjliggöra ett utbyte av information och idéer som med tiden kan gjutas till något mer konkret.

“Att nätverka låter enkelt eller hur? I verkligheten är det inte alltid lika självklart hur man ska gå tillväga.”

Som konsult är det viktigt att man är medveten om vikten av att nätverka. Det är viktigt att värdesätta relationer, att vårda de relationer som man bedömer vara viktiga, och om tillfälle ges, utnyttja sociala sammanhang till att bredda sitt nätverk.

Så breddar du ditt nätverk som konsult

Hur breddar man då sitt nätverk som konsult? Är man hos en kund handlar det framförallt om att bygga upp en relation med sin egen arbetsgrupp/teamet, sin beställare och andra viktiga kärnintressenter i kundens verksamhet för att etablera en förankring hos dessa personer. En förankring som senare kan ge en affärsmöjlighet hos befintlig kund eller leda till en viktig kontaktväg till en ny kund. Fokus och tid ska naturligtvis ligga på att leverera goda resultat men det är också viktigt att inte glömma att lägga tid på informella sociala aktiviteter som till exempel en afterwork, en kundmiddag eller kanske en match i tennis. Dra nytta av dessa tillfällen för att identifiera, skapa eller agera på affärsmöjligheter. Diskutera gemensamma intressen, visa intresse för motparten och för motpartens verksamhet. Vilka projekt planeras framöver i verksamheten, sammanfaller din kompetens med det planerade projekten eller känner din beställare någon som efterfrågar din kompetens?

Att nätverka är en långsiktig investering

Att nätverka kräver tid, energi och tålamod. Det kommer inte att ge resultat varje gång man gör det. Som i det flesta fall handlar det om att träna på att nätverka – desto mer tid du lägger ner i processen desto skickligare och effektivare blir du på att hitta konkreta affärsmöjligheter. För en konsult är nätverkande en långsiktig investering som kräver både skicklighet och uthållighet över tid. Det kan vara så enkelt att en lunch med en tidigare beställare, kollega eller vän leder till spännande utvecklande uppdrag imorgon, om en vecka eller kanske om ett år.

Hälsningar,
Christofer Hallberg
Projektledningskonsult,
DD Spring